asthfghl: (Default)
[personal profile] asthfghl
САГА ЗА ЧУЧУРКОВО (автор: Спасимир Радев)

СЕЗОН I

Серия първа. Станка на пазар.

Серия втора. Пич от класа.

Серия трета. Чантата или живота.

Серия четвърта. Вълчица в овчи кожи.

Серия пета. Банички с боза.

Серия шеста. Пуцай, пуцай!

Серия седма. Рога над камината.

Серия осма. Семейна идилия.

Серия девета. Всичко е театър.

Серия десета. Едно на нула за мен.

Серия единадесета. Бакалия за слухове.

Серия дванадесета. Истината лъсва рано или късно.

Серия тринадесета. Няма по-красива на света.

Серия четиринадесета. Говорете си, бе!

Серия петнадесета. Територия само за мъже.

Серия шестнадесета. Под светлините на прожекторите.

Серия седемнадесета. Те ще видят те, ще им кажа аз!

Серия осемнадесета. Всичко на масата.

Серия деветнадесета. Шум под капака.

Серия двадесета. То е само спорт.

Серия двадесет и първа. Лесен за обработване.

Серия двадесет и втора. Бог е велик! Алилуя!

Серия двадесет и трета. Безброй малки камънаци.

Серия двадесет и четвърта. Слънчеви зайчета.

Серия двадесет и пета. Мисия - изпълнена!

Серия двадесет и шеста. Търбухът си настоява за своето.

Серия двадесет и седма. Наздраве за Отечеството!

Серия двадесет и осма. Прозорец към света.

Серия двадесет и девета. Интереса клати феса.

Серия тридесета. Всички на път!СЕЗОН II

Серия тридесет и първа. Хитрата сврака с двата крака.

Серия тридесет и втора. Пържени картофки.

Серия тридесет и трета. Тия не са от наш'те!

Серия тридесет и четвърта. Пред празния илюминатор.

Серия тридесет и пета. Тия ще ми гледат гащите?

Серия тридесет и шеста. Следобед е, маляка!

Серия тридесет и седма. И баба знае така!

Серия тридесет и осма. Мъжът срещу Природата.

Серия тридесет и девета. Епична битка... със скуката.

Серия четиридесета. Така го правят истинските Мъже.

Серия четиридесет и първа. Как да си направим гений?

Серия четиридесет и втора. Мани ги тия роботи!

Серия четиридесет и трета. Научили са се на цивилизация!

Серия четиридесет и четвърта. Всичките прекрасни хора!

Серия четиридесет и пета. Амчи, това е лесно!

Серия четиридесет и шеста. Традицията си е традиция!

Серия четиридесет и седма. Славно минало имаме ний!

Серия четиридесет и осма. Светът е малък.

Серия четиридесет и девета. Кой идва в този късен час?

Серия петдесета. Един вид заключение.
ИНТЕРЛЮДИИ (автор: Нина Чалъкова)

Интерлюдия. Пешката, която ще стане царица.

Интерлюдия. Защо някои кръстопътища са без знаци?

Интерлюдия. В началото бе словото. И в края също.

Интерлюдия. Добър приятел ли е самотата?

Интерлюдия. По шосето или през полето?

Интерлюдия. Гордост или предразсъдъци.

Интерлюдия. Прободи вихъра.

Интерлюдия. Не спирай.

Интерлюдия. Болката отляво.

Интерлюдия. Горчивите плодове на познанието

Интерлюдия. Царицата на пороците.

Интерлюдия. На прага между преди и след.

Интерлюдия. Да счупиш решетките.

Интерлюдия. Битието определя съзнанието.

Интерлюдия. Теория на скачените съдове.

Интерлюдия. Миг като вечност.

Интерлюдия. Парче по парче.

Интерлюдия. Стъпки в снега.

Интерлюдия. Еликсир за душата.

Интерлюдия. Камък по камък.

Интерлюдия. Къде съм по скалата?

Интерлюдия. Адът - това са другите.

Интерлюдия. Не чети този пост!

Интерлюдия. Добре забравеното старо.

Интерлюдия. Счупеното винаги личи.

Интерлюдия. Внимавай какво си пожелаваш.

Интерлюдия. Под сянката на страха.

Интерлюдия. Ехо или щурче в ухото.

Интерлюдия. Воля за власт.

Интерлюдия. Двигател на прогреса?

Интерлюдия. Въпрос с много удивителни.

Интерлюдия. Неканена гостенка.

Интерлюдия. Лабиринт без изход.

Интерлюдия. Осъзнатият невежа.

Интерлюдия. Топла или студена е водата?

Интерлюдия. По-добре замълчи?

Интерлюдия. Mea culpa.

Интерлюдия. Мираж или оазис?

Интерлюдия. Реалност в минало време.

Интерлюдия. Чудото си ти?

Интерлюдия. Пусни кокала!

Интерлюдия. Вечният лек.

Интерлюдия. Черно и бяло.

Интерлюдия. В спора се ражда истината?


Page generated 22 Sep 2017 17:11
Powered by Dreamwidth Studios