asthfghl: (You may kiss me now!)
...Или защо Слънцето грее, а вакуумът всъщност не е празен.


Принципът на неопределеността, или още Съотношение на неопределеността, е най-известната (и вероятно най-недоразбрана) идея във физиката. Той гласи, че на фундаментално ниво природата е "мъглява" и несигурна, тъй като има ограничения на това какво и доколко можем да знаем за поведението на квантовия свят (т.е. на най-микроскопично ниво). При тези мащаби единственото, на което можем да се надяваме, е да изчислим вероятността за местоположението на частиците и на тяхното поведение. За разлика от предвидимата като часовников механизъм Вселена на Нютон, където всичко следва ясно определени правила и прогнозирането е лесно при положение, че сме наясно с началните условия, Принципът на несигурността придава известна степен на мъглявост в квантовата физика.

Read more... )
asthfghl: (Къде съм аз къде сте вий!)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По-надолу се съдържа предварителна информация за филма Arrival, която може да развали удоволствието на онези, които още не са го гледали. Тук ще разгледам някои хитроумни идеи, научни теории и елементи от основния сюжет, които в края на краищата взаимно се напасват, за да обяснят завършека на филма. Продължете четенето на своя отговорност!


Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
От всички възможни начини Вселената да загине, разпадът на вакуума изглежда е най-ефективният.


Мине се не мине и физиците все ще измъдрят някоя нова идея за възможното унищожение на Вселената. Вече сме слушали за Голямото разкъсване (съдирането на самото пространство-време), Студената смърт (безкрайното разширяване на Вселената до окончателното й охлаждане), или Голямото свиване (обръщането на космическото разширение до тоталното смачкване на цялата Вселена обратно до първичното яйце). Но най-впечатляващият и най-зрелищен сценарий е разпадът на вакуума. Той би осигурил мигновен, чист и изключително ефективен начин да се сложи край на цялото мироздание.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Алберт Айнщайн е известен с не едно откритие, но най-вече със своите теории на относителността. Първата от тях - Специалната теория на относителността е тази, която го прави известен благодарение на това, че тя напълно заменя класическото дотогава схващане за устройството на вселената и принуждава учените изначално да преосмислят постулатите си за естеството на времето и пространството. Тя също така води до някои значими открития за връзката между енергия и материя.

Специалната теория на относителността е публикувана през 1905 г. в труд, озаглавен "За електродинамиката на движещите се тела". Айнщайн достига до нея, след като дълго се занимава с едно несъответствие, което е забелязал между уравненията за електромагнетизма на Джеймс Кларк Максуел и установените закони на движението на Исак Нютон.
 

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Разкриха тайните на преживяванията близо до смъртта

Подробен анализ на историите на стотици хора, разкрива, че явлението не е запазено само за онези, които са на смъртно легло. Пилоти, планинари и водолази също са разказвали за подобни духовни усещания

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
...В даден момент почваш да се вземаш твърде насериозно. Както можеше да се очаква, Елон Мъск изглежда твърдо вярва, че всички живеем в някаква компютърна симулация, създадена от високоразвита цивилизация (дали въпросната цивилизация на свой ред не е продукт на нечия симулация, остава открит въпрос). [източник]


Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Физици от американската Национална лаборатория в Оук Ридж са открили ново състояние на водата в наноразмерни канали на кристали берил (смарагд и аквамарин се явяват негови подвидове).

Read more... )
asthfghl: (Ауди А6 за шес' хиляди марки. Проблемче?)


Това можеше да се очаква. Ето какво става, когато захранваш с информация от социалните мрежи един самообучаващ се изкуствен интелект. Изглежда в края на краищата наскорошният експеримент на Майкрософт с тяхното творение Tay.ai изобщо не е сработил според очакванията. Защо? Ами защото те са сметнали, че ще е най-добре, ако моделират поведението на своята "роботка" по образец на обичайните взаимоотношения между хората в Интернет. Така че те позволили на Tay.ai да следва примера на всякакви произволни интернет потребители, които я снабдявали с какви ли не "познания", за да може тя да развие "интелекта" си. Целта явно е била роботката да изучи нормалното човешко поведение максимално бързо и да го възприеме като свое.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


На пресконференция вчера участниците в международния проект LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) най-сетне съобщиха, че дълго обсъжданото предполагаемо откритие на гравитационните вълни е било потвърдено. Това несъмнено ще даде нов революционен тласък в съвременната физика в дългосрочен план.

Read more... )

 
Необходимо ли беше потвърждаването на ОТО?

Някои ще попитат за какво са били похарчени всичките тези пари. Въпросът не е лишен от смисъл в нашето време на постоянни икономически кризи. Но по тази логика можем и да попитаме дали изобщо трябва да се харчат пари за фундаментална наука. Все пак подобни въпроси до голяма степен зависят и от нагласите на данъкоплатците. За да получи дадено изследване солидно количество ресурси, първо се налага да се възбуди общественият интерес към него, както и да се поддържа той в течение ня целия процес. И разбира се, дадено изследване трябва да има удачни междинни стадии. Колаборацията LIGO бе доста успешна в това отношение. Несъмнено и експерименталното потвърждение на откритието дава надеждна основа за по-нататъшното развитие на физиката в това направление.

В крайна сметка, фундаменталната наука работи в дългосрочен план. И много от нейните открития започват да носят дивиденти на обществото едва години и понякога десетилетия, след като са били направени. Най-яркият пример е квантовата физика, която първоначално е изглеждала чужда, странна и непотребна, а днес стои в основата на цялата дигитална революция, че и на нанотехнологиите.


 
Какво всъщност бе открито

Два детектора на гравитационни вълни, използващи лазерни интерферометри (за интерференцията сме учили в училище), са засекли почти синхронни колебания на тестваните тела, които са имали еднакъв период. В дадения случай тестовите тела са представлявали две предполагаеми черни дупки. Детекторите са били разположени на голямо разстояние един от друг в различни части на САЩ - откъдето произтича и "почти" синхронното колебание. Съгласно ОТО, гравитационните вълни се разпространяват със скоростта на светлината, а забавянето се изчислява като разстоянието между детекторите, разделено на скоростта на светлината.

Теоретическите изчисления показват, че моделът на регистрирания сигнал съответства на синхрона в една система, която действително се състои от две черни дупки и които са в процес на сливане в една (самото съществуване на черните дупки, впрочем, също е следствие от ОТО). И тук нещата стават наистина интересни. Работата е там, че никой никога не е наблюдавал пряко черна дупка, а по принцип се наблюдават само косвените последствия от тяхното присъствие, което влияе на взаимодействията в окръжаващата ги среда. Строго погледнато, досега не е имало нито едно пряко потвърждение за наличието на черна дупка. И ето, че нещо невидимо се слива с друго невидимо нещо, а процесът на сливане точно съответства на теоретичните постановки, които се отнасят именно за черните дупки. И този процес вече може директно да се наблюдава, засече и измери!

Според изчисленията, еквивалентът на три слънчеви маси е бил преобразуван в енергия посредством гравитационни вълни при протичането на процеса, засечен от детекторите на LIGO. Подробностите по регистрирането на тези данни и по цялата теоретична постановка вече са свободно достъпни на сайтовете на проекта и в момента се обработват за публикуване в сп. Physical Review Letters.


 
Доколко е надеждно това откритие?

Това е главният въпрос в експерименталната физика. Историята на науката познава ред лъжеоткрития, погрешно формулирани поради неправилна оценка на достоверността на данните. В дадения случай сумарната значимост на факта, че и двата детектора са засекли едно неслучайно, очаквано и прецизно предсказано събитие чрез регистрирането на реален сигнал, надхвърля степен 5 на стандартно отклонение. По принцип това се счита за повече от достатъчна статистическа значимост. Може би остава въпросът как така това откритие бе направено точно по случай 100-годишнината на ОТО, на 15-ти септември 2015 г., при това по време на опитна експлоатация на детекторната система. Но всъщност такива невероятни съвпадения е имало и преди. Затова и науката статистика никога не работи с точни отговори, а оставя място на оптимистите да си бъдат оптимисти, а на песимистите - вероятността за случайно съвпадение.

За по-нататъшно потвърждение е необходимо увеличаване на количеството регистрирани гравитационни вълни в близките дни и месеци и разбира се да се търсят източници на гравитационни вълни и в оптическия диапазон на електромагнитните колебания, а и отвъд него. Едно друго интересно астрофизично явление също е вероятен такъв кандидат за източник, а именно късите гама-лъчи.


 
Какво означава това откритие?

Първо, нека изясним, че това все още не е пряко потвърждение на ОТО. Второ, все пак откритието може да се счита за потвърждение на съществуването на черните дупки, които досега са се считали за хипотетични обекти. Трето, това е начало на нова ера в гравитационната астрономия, тъй като то позволява да се надзърне в области, които досега са били невъзможни за пряко наблюдение - дори с инструментите в електромагнитния диапазон (радио-, оптични, гама-лъчи) или с помощта на неутринната астрономия. Научните аспекти се простират и по-надалеч в зависимост от моментните нужди на науката - включително и по-дългосрочното целево влагане на средства за по-нататъшни изследвания, чиито резултати биха тласнали развитието на науката в редица нови направления.

Не знам дали Айнщайн би се зарадвал на това откритие. Вероятно би бил много щастлив. Историята на науката, впрочем, както е и с всяка друга наука с богата история, няма как да работи с условно наклонение. Но това, че откриването на гравитационните вълни напълно основателно би следвало да претендира за Нобелова награда, е безусловно.
asthfghl: (You may kiss me now!)
След като изгледах това интересно интервю с известния астофизик и водещ изследовател в сферата на теорията на суперструните Браян Грийн, си рекох, защо пък да не се занимая малко с въпроса какво би се случило, ако Слънцето изчезне в миг?


Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


Кой не знай Нийл, кой не е слушал за него! Най-забавният, най-пленителният събеседник в съвременната наука. Идеалният наследник на великия Карл Сейгън. Гледал съм десетки негови изяви - интервюта, документални филми, разбира се обновената версия на научната поредица "Космос", дори двучасови негови лекции, а и още по-дълги дебати с негово участие. Човек просто не може да му се насити. Не че е някакъв изключителен гений, нито пък е направил някакво решително научно откритие или нещо подобно. Това просто не е неговата мисия. Той е популяризатор и комуникатор на науката и в това отношение е може би най-добрият в момента (заедно с Бил Най "The Science Guy").

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


Според ново изследване е възможно Земята да е обгърната от пашкул от тъмна материя. Астрономите смятат, че тъмната материя - мистериозна невидима субстанция, която нито излъчва, нито поглъща светлина и чието количество е около шест пъти по-голямо от това на "обичайната" материя - е образувала фини и извънредно дълги нишки, които пресичат космоса.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


Теорията на относителността е една от най-знаменитите научни теории на XX в. Но доколко добре обяснява тя явленията, които наблюдаваме в обичайния живот?

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Тъмната материя вероятно е способна да се движи из Вселената, без да бъде забавяна или препятствана от нищо, тъй като дори собствените й частици не взаимодействат помежду си - това разкрива ново изследване, публикувано в сп. Science.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Казват, че най-трудната за изпълнение музика често е и най-простата. Така е и с науката - наглед просто звучащи въпроси като "от какво е направена Вселената?" и до ден днешен си остават загадка дори за най-великите умове във физиката.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Общата теория на относителността на Айнщайн продължава да показва завидна жизненост дори сега, цял век след нейното откриване. През 1915 г. Айнщайн публикува известния си труд, който се превръща в крайъгълен камък, който учените и до днес използват в опитите си да вникнат в произхода и развитието на Вселената. Тази теория продължава да вдъхновява изследвания по някои от най-фундаменталните въпроси във физиката и астрономията.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


Наскорошно изследване сочи, че е много вероятно нашата галактика да съдържа стотици милиарди планети, годни за поддържането на живот. За да преценят вероятния брой такива планети, които орбитират около своите звезди в така наречената "златна зона", екип изследователи от Австралийския Национален Университет в Канбера са анализирали данни от наблюденията на телескопа Кеплер. Изследването е публикувано в журнала Monthly Notices на Кралското Астрономическо Общество.

 
Read more... )
asthfghl: (You stupid woman!)
Чух наскоро едно изказване, "Бе те изпотрошиха милиард и половина, за да кацнат на някаква си комета, пък ти за едните мечки с миризливи крака ли си седнал да се косиш!"

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Майкъл Шърмър: За модела в основата на самозаблудата

Майкъл Шърмър твърди, че склонността на хората да вярват в странни неща - от отвличания от извънземни до пръчки за откриване на подпочвена вода - се корени в две от най-важните за оцеляването на хората способности на мозъка. Той обяснява какви са те и как могат да ни създадат неприятности.
 

[Следва транскрипция на пълния текст на лекцията]

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
След около две седмици Земята ще достигне перихелий - най-близката си точка до Слънцето. Това ежегодно събитие ще се случи на 4-ти януари 2015 г. около обяд тукашно време. Думата "перихелий" е с гръцки корен и означава "близо до слънцето".

 
Read more... )

September 2017

M T W T F S S
    123
456 78910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 22 Sep 2017 17:06
Powered by Dreamwidth Studios