asthfghl: (Me = idiot.)
[personal profile] asthfghl
Кой би предположил, че един следобеден пикник ще се превърне в такъв архитектурен подвиг! Какво ли не би направил човек, за да угоди на едно хлапе.

Кръстихме града Меотор. Много прилича на Венеция. Още от пръв поглед ще се сетите защо...

Мащаб - 1:200.

Добре укрепеното пристанище


Мостът над реката с главния вход към града


Главният остров с тържището и богаташките вили


Дълбокият язовир пред бента. В средата се виждат хиподрумът и циркът


Централната част на града с повечето административни сгради и дворци


Изглед към центъра и пристанището. Вдясно се вижда островът с двореца, централния площад и катедралата


Крайните квартали също са отделени от околността с основен канал, който е укрепен със стени и бойници


По-близък поглед към централните острови


Пристанището се състои от две части - речна и езерна. Укрепено е с мощни стени и крепости, а под тях са казармите

 


Изглед към главния остров, отделен от крайните квартали чрез Големия канал


Реката е преградена с бент, който пропуска само част от водата, а останалата влиза в системата от канали. По бента минава главният път, а на входа има масивна порта

 


Вдясно е Големият канал. През него е прехвърлен покрит мост


Панорамен изглед към целия град. Каналите го насичат на общо 26 острова, от които 17 са заети с квартали


Още панорамни изгледи. Цялата работа отне около 2 часа

 

 

 
Page generated 21 Oct 2017 22:55
Powered by Dreamwidth Studios