asthfghl: (You may kiss me now!)
...Или защо Слънцето грее, а вакуумът всъщност не е празен.


Принципът на неопределеността, или още Съотношение на неопределеността, е най-известната (и вероятно най-недоразбрана) идея във физиката. Той гласи, че на фундаментално ниво природата е "мъглява" и несигурна, тъй като има ограничения на това какво и доколко можем да знаем за поведението на квантовия свят (т.е. на най-микроскопично ниво). При тези мащаби единственото, на което можем да се надяваме, е да изчислим вероятността за местоположението на частиците и на тяхното поведение. За разлика от предвидимата като часовников механизъм Вселена на Нютон, където всичко следва ясно определени правила и прогнозирането е лесно при положение, че сме наясно с началните условия, Принципът на несигурността придава известна степен на мъглявост в квантовата физика.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
От всички възможни начини Вселената да загине, разпадът на вакуума изглежда е най-ефективният.


Мине се не мине и физиците все ще измъдрят някоя нова идея за възможното унищожение на Вселената. Вече сме слушали за Голямото разкъсване (съдирането на самото пространство-време), Студената смърт (безкрайното разширяване на Вселената до окончателното й охлаждане), или Голямото свиване (обръщането на космическото разширение до тоталното смачкване на цялата Вселена обратно до първичното яйце). Но най-впечатляващият и най-зрелищен сценарий е разпадът на вакуума. Той би осигурил мигновен, чист и изключително ефективен начин да се сложи край на цялото мироздание.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Алберт Айнщайн е известен с не едно откритие, но най-вече със своите теории на относителността. Първата от тях - Специалната теория на относителността е тази, която го прави известен благодарение на това, че тя напълно заменя класическото дотогава схващане за устройството на вселената и принуждава учените изначално да преосмислят постулатите си за естеството на времето и пространството. Тя също така води до някои значими открития за връзката между енергия и материя.

Специалната теория на относителността е публикувана през 1905 г. в труд, озаглавен "За електродинамиката на движещите се тела". Айнщайн достига до нея, след като дълго се занимава с едно несъответствие, което е забелязал между уравненията за електромагнетизма на Джеймс Кларк Максуел и установените закони на движението на Исак Нютон.
 

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Физици от американската Национална лаборатория в Оук Ридж са открили ново състояние на водата в наноразмерни канали на кристали берил (смарагд и аквамарин се явяват негови подвидове).

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


На пресконференция вчера участниците в международния проект LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) най-сетне съобщиха, че дълго обсъжданото предполагаемо откритие на гравитационните вълни е било потвърдено. Това несъмнено ще даде нов революционен тласък в съвременната физика в дългосрочен план.

Read more... )

 
Необходимо ли беше потвърждаването на ОТО?

Някои ще попитат за какво са били похарчени всичките тези пари. Въпросът не е лишен от смисъл в нашето време на постоянни икономически кризи. Но по тази логика можем и да попитаме дали изобщо трябва да се харчат пари за фундаментална наука. Все пак подобни въпроси до голяма степен зависят и от нагласите на данъкоплатците. За да получи дадено изследване солидно количество ресурси, първо се налага да се възбуди общественият интерес към него, както и да се поддържа той в течение ня целия процес. И разбира се, дадено изследване трябва да има удачни междинни стадии. Колаборацията LIGO бе доста успешна в това отношение. Несъмнено и експерименталното потвърждение на откритието дава надеждна основа за по-нататъшното развитие на физиката в това направление.

В крайна сметка, фундаменталната наука работи в дългосрочен план. И много от нейните открития започват да носят дивиденти на обществото едва години и понякога десетилетия, след като са били направени. Най-яркият пример е квантовата физика, която първоначално е изглеждала чужда, странна и непотребна, а днес стои в основата на цялата дигитална революция, че и на нанотехнологиите.


 
Какво всъщност бе открито

Два детектора на гравитационни вълни, използващи лазерни интерферометри (за интерференцията сме учили в училище), са засекли почти синхронни колебания на тестваните тела, които са имали еднакъв период. В дадения случай тестовите тела са представлявали две предполагаеми черни дупки. Детекторите са били разположени на голямо разстояние един от друг в различни части на САЩ - откъдето произтича и "почти" синхронното колебание. Съгласно ОТО, гравитационните вълни се разпространяват със скоростта на светлината, а забавянето се изчислява като разстоянието между детекторите, разделено на скоростта на светлината.

Теоретическите изчисления показват, че моделът на регистрирания сигнал съответства на синхрона в една система, която действително се състои от две черни дупки и които са в процес на сливане в една (самото съществуване на черните дупки, впрочем, също е следствие от ОТО). И тук нещата стават наистина интересни. Работата е там, че никой никога не е наблюдавал пряко черна дупка, а по принцип се наблюдават само косвените последствия от тяхното присъствие, което влияе на взаимодействията в окръжаващата ги среда. Строго погледнато, досега не е имало нито едно пряко потвърждение за наличието на черна дупка. И ето, че нещо невидимо се слива с друго невидимо нещо, а процесът на сливане точно съответства на теоретичните постановки, които се отнасят именно за черните дупки. И този процес вече може директно да се наблюдава, засече и измери!

Според изчисленията, еквивалентът на три слънчеви маси е бил преобразуван в енергия посредством гравитационни вълни при протичането на процеса, засечен от детекторите на LIGO. Подробностите по регистрирането на тези данни и по цялата теоретична постановка вече са свободно достъпни на сайтовете на проекта и в момента се обработват за публикуване в сп. Physical Review Letters.


 
Доколко е надеждно това откритие?

Това е главният въпрос в експерименталната физика. Историята на науката познава ред лъжеоткрития, погрешно формулирани поради неправилна оценка на достоверността на данните. В дадения случай сумарната значимост на факта, че и двата детектора са засекли едно неслучайно, очаквано и прецизно предсказано събитие чрез регистрирането на реален сигнал, надхвърля степен 5 на стандартно отклонение. По принцип това се счита за повече от достатъчна статистическа значимост. Може би остава въпросът как така това откритие бе направено точно по случай 100-годишнината на ОТО, на 15-ти септември 2015 г., при това по време на опитна експлоатация на детекторната система. Но всъщност такива невероятни съвпадения е имало и преди. Затова и науката статистика никога не работи с точни отговори, а оставя място на оптимистите да си бъдат оптимисти, а на песимистите - вероятността за случайно съвпадение.

За по-нататъшно потвърждение е необходимо увеличаване на количеството регистрирани гравитационни вълни в близките дни и месеци и разбира се да се търсят източници на гравитационни вълни и в оптическия диапазон на електромагнитните колебания, а и отвъд него. Едно друго интересно астрофизично явление също е вероятен такъв кандидат за източник, а именно късите гама-лъчи.


 
Какво означава това откритие?

Първо, нека изясним, че това все още не е пряко потвърждение на ОТО. Второ, все пак откритието може да се счита за потвърждение на съществуването на черните дупки, които досега са се считали за хипотетични обекти. Трето, това е начало на нова ера в гравитационната астрономия, тъй като то позволява да се надзърне в области, които досега са били невъзможни за пряко наблюдение - дори с инструментите в електромагнитния диапазон (радио-, оптични, гама-лъчи) или с помощта на неутринната астрономия. Научните аспекти се простират и по-надалеч в зависимост от моментните нужди на науката - включително и по-дългосрочното целево влагане на средства за по-нататъшни изследвания, чиито резултати биха тласнали развитието на науката в редица нови направления.

Не знам дали Айнщайн би се зарадвал на това откритие. Вероятно би бил много щастлив. Историята на науката, впрочем, както е и с всяка друга наука с богата история, няма как да работи с условно наклонение. Но това, че откриването на гравитационните вълни напълно основателно би следвало да претендира за Нобелова награда, е безусловно.
asthfghl: (You may kiss me now!)


Теорията на относителността е една от най-знаменитите научни теории на XX в. Но доколко добре обяснява тя явленията, които наблюдаваме в обичайния живот?

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Тъмната материя вероятно е способна да се движи из Вселената, без да бъде забавяна или препятствана от нищо, тъй като дори собствените й частици не взаимодействат помежду си - това разкрива ново изследване, публикувано в сп. Science.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Казват, че най-трудната за изпълнение музика често е и най-простата. Така е и с науката - наглед просто звучащи въпроси като "от какво е направена Вселената?" и до ден днешен си остават загадка дори за най-великите умове във физиката.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Общата теория на относителността на Айнщайн продължава да показва завидна жизненост дори сега, цял век след нейното откриване. През 1915 г. Айнщайн публикува известния си труд, който се превръща в крайъгълен камък, който учените и до днес използват в опитите си да вникнат в произхода и развитието на Вселената. Тази теория продължава да вдъхновява изследвания по някои от най-фундаменталните въпроси във физиката и астрономията.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Кафето изстива, а сградите се рушат, казват физиците, поради странен квантов ефект, наречен заплитане.

Кафето изстива, сградите се рушат, яйцата се чупят, а звездите въздъхват във Вселената, на която е съдено да деградира до състояние на равномерна сивота, известна като топлинно равновесие.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Нов модел на света позволява да се мине без квантова сингулярност и космологична инфлация.


Основният въпрос на космологията може да се формулира буквално в три думи: откъде е възникнала Вселената?

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

По-рано тази седмица астрономите са открили първото наистина безспорно свидетелство за космическата инфлация - предполагаемото драматично разширение на Вселената, което е привнесло "взривния" елемент в така наречения Голям взрив, настъпил преди около 13.8 млрд. години.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Космологията е една от най-изпълнените с хипотетични теории области на науката. Освен умело боравене с математика и физика от най-висш клас, на космолога е необходимо да разполага и с голяма доза въображение. Така често се стига до ред теории, които за незапознатия с темата страничен наблюдател могат да звучат твърде странно, дори налудничаво, сякаш изсмукани между пръстите - въпреки факта, че в повечето случаи те се основават на огромно количество налични открития и наблюдения. Тук ще разгледаме някои от тези хипотези, които се намират на ръба на неизвестността в съвременната наука.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Стивън Хокинг има нова изумителна теория за черните дупки - странните космически обекти, които са в основата на впечатляващата му репутация на най-знаменит измежду живите учени. И за да не бъдем погълнати от черната дупка на пълното объркване, нека обясня в детайли за какво става въпрос.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

- Колапсът може да се дължи на елементарната частица, известна като Хигс-бозон
- Хигс-бозонът е свидетелство за присъствието на енергийно поле, което присъства в цялата Вселена
- Внезапна промяна в състоянието на това поле може да накара Хигс-частиците да станат милиарди пъти по-тежки
- Новата тежест ще смачка всяка материя до миниатюрно, свръхгорещо и свръхтежко състояние и Вселената ще престане да съществува такава, каквато я познаваме

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Ново суперпрецизно измерване на формата на електрона показва, че той е идеално сферичен. Което е на път да закопае хипотезата за суперсиметрията, която се очакваше да бъде потвърдена от CERN и да отведе физиката още една стъпка отвъд Стандартния модел.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
http://pics.livejournal.com/htpcl/pic/000ss5yx

Петното по средата на снимката се нарича пълна или "затворена дъга" и е уникално оптическо явление. Случва се много рядко, само при определени обстоятелства. Наблюдателят трябва да застане под определен ъгъл спрямо въздух с определена структура.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Един любопитен факт - когато направиш опит с 2 тела с различна маса, то тяхното ускорение не се влияе от масата. И метално топче, и ютия, хвърлени от едно и също място (във вакуум, т.е. без съпротивление на въздуха), ще паднат абсолютно едновременно! Това е странно и анти-интуитивно, но е така.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Защо елементарните частици стават "по-тежки", когато доближат скоростта на светлината?

Read more... )
asthfghl: (You stupid woman!)
Накратко, същината и историята на твърдението, че Земята е куха, е обяснена тук. Да се концентрираме върху доказателствата, които са я разбили на пух и прах и поради които тя се счита за псевдо-наука.

Read more... )

September 2017

M T W T F S S
    123
456 78910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 20 Sep 2017 07:33
Powered by Dreamwidth Studios