asthfghl: (You may kiss me now!)
След като изгледах това интересно интервю с известния астофизик и водещ изследовател в сферата на теорията на суперструните Браян Грийн, си рекох, защо пък да не се занимая малко с въпроса какво би се случило, ако Слънцето изчезне в миг?


Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


Според ново изследване е възможно Земята да е обгърната от пашкул от тъмна материя. Астрономите смятат, че тъмната материя - мистериозна невидима субстанция, която нито излъчва, нито поглъща светлина и чието количество е около шест пъти по-голямо от това на "обичайната" материя - е образувала фини и извънредно дълги нишки, които пресичат космоса.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Тъмната материя вероятно е способна да се движи из Вселената, без да бъде забавяна или препятствана от нищо, тъй като дори собствените й частици не взаимодействат помежду си - това разкрива ново изследване, публикувано в сп. Science.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Казват, че най-трудната за изпълнение музика често е и най-простата. Така е и с науката - наглед просто звучащи въпроси като "от какво е направена Вселената?" и до ден днешен си остават загадка дори за най-великите умове във физиката.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)


Не можем да спрем времето. Дори в движение, когато времето, изглежда, замира и спира.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

По-рано тази седмица астрономите са открили първото наистина безспорно свидетелство за космическата инфлация - предполагаемото драматично разширение на Вселената, което е привнесло "взривния" елемент в така наречения Голям взрив, настъпил преди около 13.8 млрд. години.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Космологията е една от най-изпълнените с хипотетични теории области на науката. Освен умело боравене с математика и физика от най-висш клас, на космолога е необходимо да разполага и с голяма доза въображение. Така често се стига до ред теории, които за незапознатия с темата страничен наблюдател могат да звучат твърде странно, дори налудничаво, сякаш изсмукани между пръстите - въпреки факта, че в повечето случаи те се основават на огромно количество налични открития и наблюдения. Тук ще разгледаме някои от тези хипотези, които се намират на ръба на неизвестността в съвременната наука.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

Стивън Хокинг има нова изумителна теория за черните дупки - странните космически обекти, които са в основата на впечатляващата му репутация на най-знаменит измежду живите учени. И за да не бъдем погълнати от черната дупка на пълното объркване, нека обясня в детайли за какво става въпрос.

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)

- Колапсът може да се дължи на елементарната частица, известна като Хигс-бозон
- Хигс-бозонът е свидетелство за присъствието на енергийно поле, което присъства в цялата Вселена
- Внезапна промяна в състоянието на това поле може да накара Хигс-частиците да станат милиарди пъти по-тежки
- Новата тежест ще смачка всяка материя до миниатюрно, свръхгорещо и свръхтежко състояние и Вселената ще престане да съществува такава, каквато я познаваме

 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
"Тъмният поток" е термин, с който в астрофизиката се обозначава един особен феномен на особено висока скорост на въртене на няколко галактически мега-струпвания. Същинската измерена скорост се получава като сумата от скоростите, предсказани чрез Закона на Хъбъл, плюс едно малко и необяснимо ("тъмно") ускорение на няколко галактически купа, движещи се в една и съща посока.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Защо елементарните частици стават "по-тежки", когато доближат скоростта на светлината?

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Една любопитна хипотеза за еволюцията на Вселената, изказана тук наскоро. Тя разглежда Вселената като произлязла от черна дупка - всъщност всяка Вселена в Мултивселената би могла да произлиза от съответна черна дупка, в известен смисъл да се "съдържа" в нея. Да си представим Вселената като един вид чорап, който непрестанно се преобръща от лицевата към обратната страна и пак обратно, като преходът става през сингулярността. От едната страна тази сингурлярност изглежда като черна дупка (вътре време и пространство се смачкват и изчезват и всичко изглежда, сякаш се точи безкрайно дълго), а от другата изглежда като голям взрив (отвътре изскачат време и пространство, а всичко изглежда, сякаш става в един миг).
 
Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Несъмнено, Стивън Хокинг е с огромен принос за напредването на познанието за Вселената. Особено за черните дупки и тъканта на пространство-времето, приносът му е неизмерим.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Това е един чудесен въпрос, на когото ми беше много интересно да потърся отговор.

Read more... )
asthfghl: (You may kiss me now!)
Кое е обратното на черната дупка? Бялата дупка, разбира се!

Read more... )

September 2017

M T W T F S S
    123
456 78910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 22 Sep 2017 17:11
Powered by Dreamwidth Studios