asthfghl: (Me = idiot.)
[personal profile] asthfghl
Пътуването през Амстердам продължи със същинската част - четиридневен престой в очарователната златна Прага.

Нощен изглед към Мала страна и крепостта Храдчани


Народният театър


Апартаментът ни бе удобно разположен на пешеходно разстояние от центъра на стария град, а за главен ориентир служеше авангардната инсталация "Главата на Кафка". В определени часове тя се разчленява на безброй метални пластове и отломки, които се завъртат във всевъзможни посоки, за да изобразят лицето на Кафка под най-различни ъгли


Из тесните улички на Старе место изобилства от пазари като този на Хавелска, откъдето гостите на града могат да си накупят сувенири и подаръци


Може би най-известната забележителност на чешката столица е часовниковата кула на Кметството. На кръгъл час часовниковият механизъм се задейства и пред очите на тълпата зяпачи се изрежда процесия от фигурки с религиозна тема. В момента част от кулата е в ремонт. От върха се разкрива страхотна панорамна гледка към старата част на града

 


Площадът пред кметството е също дом на паметника на Ян Хус, както и на две катедрали, в това число Богородица пред Тин.

 

 

 

 

 


Оттук в различни посоки тръгват оживени търговски улици - нашример претъпканата с шикозни бутици Парижска

 

 


Улице Целетна пък се устремява на изток покрай магазини, театри и музеи, за да изведе пътника до впечатляващата Барутна кула - част от някогашните укрепления на града

 

 

 

 

 


Търговски център "Котва" - един от най-големите магазини в Прага. От кафенето на покрива се открива най-обширната панорама в тази част на града


Крайбрежните алеи по протежение на Вълтава са осеяни с безброй кейове - отправна точка за множество речни круизи с увеселителни корабчета

 

 


Оттатък реката, на север от центъра, се простира парк Летна с пражкия Метроном, изграден на мястото на някогашна оргомна статуя на Сталин


Държавната филхармония се помещава в неоренесансовата сграда Рудолфинум. Отпред е статуята на именития чешки композитор Дворжак

 


Оттук на север се простира лабиринт от тесни улички - това е еврейският квартал Йозефов, чиито най-ценни бижута са старите синагоги като например Клаусовата синагога


Старо-новата синагога - сцена на популярната еврейска легенда за пражкия голем


Докато типични за Амстердам бяха малките цилиндрични колони, които служеха за рекламни пана, в Прага подобни съоръжения се използваха за автоматични обществени тоалетни


Нестандартна мода на показ на Парижска улица


Обиколката с маршрутното панорамно автобусче прави пълен обход на Старе место и Мала страна и достига дори до южния край на Нове место, където край един от мостовете на Вълтава се извисява любопитната Танцуваща сграда


Правим кратка спирка и горе на хълма при двореца Храдчани - колкото да загреем за по-продължителното посещение там, насрочено за следващия ден

 

 


Оттук се откриват чудесни гледки към целия град, разстлал се на изток отвъд реката


Обратно сред тесните улички на стария град, които водят от площада при Кметството до стария Карлов мост

 


Карловият мост съединява старинните централни квартали Мала страна и Старе место. Построен е през XV в по заповед на Карел IV. Най-впечатляващи са скулптурите по двете му перила и двете кули в краищата му

 

 

 

 


Статуята на Св. Йоан Непомук предизвиква специален интерес - според поверието тя изпълнява желания, ако я докоснеш


Брегът на Лужицката семинария с Музея на Кафка е особено привлекателен с панорамните си ресторанти и кафенета


Остров Кампа, отделен от Мала страна чрез тесния канал Чертовка (дяволчето). Тук е музеят Кампа, странните статуи на пълзящите бебета и жълтите пингвини

 


За завършек на дългия първи ден из Прага, решаваме да си направим една дълга разходка по реката с корабче, вечеря и традиционна чешка музика

 

 

 

 


Тричасовият круиз достига толкова далеч на юг, че подминаваме дори местната гребна база и правим обратен завой чак при самото околовръстно на Прага

 


На връщане минаваме плътно до източния бряг, където се извисяват руините на някогашната крепост Вишеград - оттук по времето на династията на Пржемисловците е започнала историята на чешката столица

 


Обратно при Карловия мост, докато нощта спуска своя покров над златна Прага

 


Следват части II и III
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated 20 Sep 2017 07:31
Powered by Dreamwidth Studios