asthfghl: (Me = idiot.)
[personal profile] asthfghl
Миналата седмица се поразходих в приятна компания из центъра на Амстердам. Поради ограниченото време (имахме около десетина часа между два самолетни полета), програмата беше сгъстена и нямаше възможност за по-продължителни посещения на основните атракции. Затова пък холандците са измислили много удобен начин за бърза обиколка на най-интересните места - плаване с маршрутно туристическо корабче!

Основните атракции из града:


Летище Схипхол е разположено доста близо до центъра на Амстердам, а със специалното влакче до централната ж.п. гара са само някакви си 20-25 минути


Централната гара е още първото архитектурно бижу, което впечатлява пришълеца


Туристическото корабче се движи по два маршрута, като и двата се засичат в старото пристанище на града - оттатък него е научният музей Немо

 


Основният транспорт в Амстердам са велосипедите, следвани от корабчетата. Автомобили из центъра почти няма, а малкото останали са предимно електрически. Като цяло Амстердам е един от най-екологичните градове в света


Иззад всеки завой на каналите се нижат безброй великолепни сгради - от тесни и високи къщи, та до останки от някогашните градски укрепления. А малките корабчета все така си щъкат

 


Велосипедите са завладели града - те са буквално навсякъде. Купища и купища велосипеди извират от всички посоки, затрупват всеки ъгъл и заемат огромни многоетажни паркинги

 


Махере Брюх, или хилавият мост, прехвърлен през река Амстел. В днешни дни той се повдига чрез специален механизъм, за да минат по-високите кораби


Сред най-старите сгради край преградената река е някогашната централа на могъщата Източноиндийска холандска компания, създала една от първите глобални империи в модерни времена


За мен най-очарователни бяха тесните и дълги понтонни къщички и апартаменти, осеяли по-спокойните канали. Има ги навсякъде - от Дамрак, та до Йордаан. Тук времето сякаш е спряло, а животът като че тече на забавен каданс

 


Националният музей, пред който се е ширнало просторното поле на музеите - обкръжено още от Градския музей, музея на Ван Гог и входа към Вонделпарк

 

 


Вонделпарк - белите дробове на Амстердам - място за разпускане и бягство от забързания ритъм на големия град


Не липсват и любопитни пътни знаци, които подсказват къде се намираме


Пазарите в южната част на града са безчет - площад Ватерлоо, Алберт Кайп... и разбира се - легендарният Цветен пазар


Тук могат да се намерят семена за всевъзможни растения - включително и напълно легалната в Холандия марихуана

 

 


Оранжевите пити на традиционните холандски сирена приканват от витрините на стари фирмени магазини по главната търговска улица Калверстраат

 

Централният кръг, затворен в мрежата от канали, е почти изцяло пешеходен - като изключим трамвайните линии...

 


...И разбира се - вездесъщите канали. Някогашното устие на река Амстел, където тя се е изливала в залива Ай на Зюйдерзее, е било преградено чрез язовирна стена (оттук и името на града: Амстелердам, "стената на Амстел"). И така е станало възможно укротяването на водата и изграждането на каналите. Оттогава те дават облика на града...


...Както и кокетни малки църквички като тази...


...Или укрити сред кварталите потайни дворове като Бехайнхоф, запечатали духа на вековете на разцвет на Амстердам

 


Площад Дам е сърцето на Амстердам - тук някога е била язовирната стена. Сега срещу Националния монумент се издигат Кралският дворец и Новата църква

 


Оттук на изток се простира небезизвестният квартал на Червените фенери


Тук навред се носи тежкото ухание на марихуана, а от витрините надничат разголени проститутки и купища секс играчки

 

 

 


Новият площад с отбранителната кула Де Вал е в сърцето на квартала на Червените фенери

 


По ирония, в днешни дни Старата църква е заобиколена от легални бордеи

 


Втората обиколка с корабче прави по-широк заход през пристанището. Оттатък Ай, в северната част на града, е наблюдателната кула

 


Откъм гърба на ж.п. гарата са доковете за яхтите и големите товарни шлепове

 

 


Обиколката ни отвежда на запад от центъра, към живописния квартал Йордаан - някога местообиталище на простолюдието; днес - една от най-предпочитаните за живеене части от града

 

 


Тук съжителстват стара архитектура със свръхмодерни сгради

 

 


Край основния канал на Йордаан се намират Западната църква и къщата-кузей на Ане Франк, където малкото еврейско момиче се е укривало от нацистите през Втората световна война

 

 


Завиваме обратно покрай Държавния музей и Лайденския площад, за да се върнем на север към ж.п. гарата

 

 


Казваме си довиждане с очарователния Амстердам и си обещаваме скоро да се върнем - този път за по-дълго

 

 
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated 20 Sep 2017 07:25
Powered by Dreamwidth Studios