24 Feb 2017

asthfghl: (Слушам и не вярвам на очите си!)
Новината за откритието на цяла слънчева система с поне три потенциално обитаеми планети е може би едно от научните открития на годината...

Read more... )
Page generated 22 Sep 2017 16:57
Powered by Dreamwidth Studios