6 Feb 2017

asthfghl: (Слушам и не вярвам на очите си!)

Та значи, изминаха 2 седмици от встъпването в длъжност на президента Тръмп. Да видим какво се случи дотук за тези 14 дена.

Read more... )
Page generated 25 Jul 2017 22:40
Powered by Dreamwidth Studios