6 Feb 2017

asthfghl: (Слушам и не вярвам на очите си!)

Та значи, изминаха 2 седмици от встъпването в длъжност на президента Тръмп. Да видим какво се случи дотук за тези 14 дена.

Read more... )
Page generated 24 Sep 2017 06:55
Powered by Dreamwidth Studios