27 Jan 2017

asthfghl: (Asthfghl)
Две от пловдивските тепета, погледнати от едното към другото и обратно в два последователни дни.

Read more... )
Page generated 22 Sep 2017 16:57
Powered by Dreamwidth Studios