27 Jan 2017

asthfghl: (Asthfghl)
Две от пловдивските тепета, погледнати от едното към другото и обратно в два последователни дни.

Read more... )
Page generated 20 Jul 2017 18:41
Powered by Dreamwidth Studios