14 Jan 2017

asthfghl: (Слушам и не вярвам на очите си!)
https://static01.nyt.com/images/2011/05/29/business/STREAM/STREAM-jumbo.jpg

Видях наскоро един коментар в една група с определена политическо-философска насоченост, където се обсъждаше дали в нея следва да бъдат допускани и хора с мнение, различно от преобладаващото в групата. Желанието те да бъдат отстранявани беше обяснено по следния начин:

"...Не става дума за екстремизъм, когато някой не желае контакт и присъствие на [идеологични] отровители, а е въпрос на хигиена".

Read more... )
Page generated 22 Sep 2017 16:55
Powered by Dreamwidth Studios