2 Jan 2017

asthfghl: (Asthfghl)

Дори един бегъл поглед над една от някога чудесните български онлайн платформи би ни предоставил огромен брой свидетелства, че всевъзможни знайни и незнайни, щатни платени драскачи и/или самоубедени "полезни идиоти", слабоумни тролчета, неграмотни ограничени гномове, пещерни троглодити, очевидни социопати и всякаква друга низка паплач се е настанила както в най-дълбоките дебри, така и по челните страници на Blog.BG в днешни дни. Вихрят се едни ожесточени размени на екскременти, едни епитети, от които косите ти да щръкнат. Безконтролно, безнаказано, безспирно, без никакви последствия за когото и да било. Малцината гласове на разума биват моментално удавяни и заглушавани сред неистовия хор, изпълнен с омраза и комплексарщина, кънтящ от истерични крясъци и безсрамни ругатни. И един по един тихо си отиват.

Read more... )
Page generated 24 Sep 2017 06:56
Powered by Dreamwidth Studios